top of page

Algemene voorwaarden
Jan Thiel Holiday Rentals

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden worden ten allen tijde ter hand gesteld middels een bijlage bij de betreffende email met het boekingsformulier. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die tot stand zijn gekomen via Jan Thiel Holiday Rentals. In geval verhuurder eigen huurvoorwaarden heeft zullen deze in aanvulling op de algemene voorwaarden ter hand gesteld worden. 

DEF-Jan-Thiel-Holiday-Rentals_main.png

Terms & Conditions
Jan Thiel Holiday Rentals

Applicability

The rental & booking conditions are made available at all times by means of an attachment to the relevant email with the booking form.

The rental & booking conditions apply to all bookings made through Jan Thiel Holiday Rentals. If the landlord has its own rental conditions, these will be provided in addition to the rental & booking conditions from Jan Thiel Holiday Rentals.

DEF-Jan-Thiel-Holiday-Rentals_main.png
bottom of page